Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten.
1. Een plafond op het totaal aantal vliegbewegingen per jaar van 250.000 in 2025.
2. Behoud van het huidig maximum van 74 vliegbewegingen per uur voor de piekperiodes.
3. Wettelijke verankering van het historisch preferentieel baangebruik gebaseerd op de windnormen.
4. Gebruik van geluidsarmere vliegtuigen, door vermindering van de quota counts tegen 2020.
 • Van 23u tot 6u: quota count van 3
 • Van 6 tot 7u: quota count van 4
 • Andere tijdstippen: quota count van 12
5. Afschaffing van de nachtvluchten tegen 2025, met afbouw vanaf 2020: van 16.000 nachtbewegingen naar 10.000, met vertrekken van 5.000 naar 3.000.
6. Geluidsnormen ook in Vlaanderen en geharmoniseerd tussen de regio’s.
7. Proefdraaien in loodsen ipv op een proefdraaiplaats in open lucht.
8. Een plafond op vervuiling per vliegtuig. Duidelijke normen op vlak van CO2, stikstofoxiden (NOx) en (ultra)fijn stof en deze verankeren in onze klimaat-doelstellingen en –inspanningen. De luchtvaartsector moet zich engageren voor de klimaatdoelstellingen.
9. Slimme heffingen maken een einde aan de oneerlijke concurrentie van de luchtvaart met andere transportmiddelen en doen de vervuiler bijdragen.
     • Op Belgisch niveau vragen wij daarom:
 • Een belasting per vliegtuig in functie van (1) de geluids- en uitstootclassificatie van het vliegtuig, (2) van het tijdstip van de vlucht, waarbij vliegen tijdens de piek significant meer belast wordt en (3) reisbestemming: extra heffing voor internationale/intercontinentale vluchten (buiten de EU)
 • Een ticket taks in afwachting van de BTW heffing, waarbij de huidige Diabolotoeslag wegvalt.
     • Op Europees niveau vragen wij:
 • Een belasting op brandstof; bovendien gedifferentieerd om vliegen met zwavelrijke kerosine te ontmoedigen.
 • BTW op vliegtuigtickets.
10. Een gecoördineerde samenwerking en connectiviteit met andere luchthavens, ondermeer via snelle en regelmatige treinverbindingen. Dit moet leiden tot meer specialisatie en een vlottere nationale en internationale bereikbaarheid.

11. Een globaal mobiliteitsplan via samenwerking tussen overheden, privésector en gebruikers.
 • Uitbouw van snelle en milieuvriendelijke alternatieve transportvormen, ter vervanging van vluchten onder de 500km.
 • Uitbouw van een volwaardig en uitgebreid trein-tram-busstation op de luchthaven.
 • Oost /Zuid ontsluiting van de luchthaven via voldoende rechtstreekse treinen.
 • Afwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) en tramlijnen met Brussel.
12. De federale overheid ontwikkelt in overleg met de regio’s en andere belanghebbenden een duurzame strategische luchthavenvisie en een wettelijk kader.
 • Relevante scenario’s worden geëvalueerd o.m. via onafhankelijke becijfering van hun maatschappelijke kosten en baten: gezondheid, milieu, infrastructuur, mobiliteit, jobs, veiligheid, ...
 • De federale en regionale overheden bepalen de regels waaraan de Belgische luchthavens en betrokken operatoren zich moeten houden.
 • De overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de luchthavenvisie en de naleving van de spelregels en informeren alle betrokkenen.
Download 12-puntnplan
Download Presentatie 12-punten plan
0
0
0
s2smodern