12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Klimaatafspraken en de leefbaarheid in het oosten van ons land mogen niet wijken voor het plan om pretvluchten van Schiphol in Lelystad op te vangen, vindt Ko van Huissteden.

In 2019 moet vliegveld Lelystad een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen. Daarvoor worden nieuwe vliegroutes gepland. In het overvolle luchtruim van Nederland is dat niet simpel. Als voorlopige oplossing is een truc bedacht: we laten de verkeersvliegtuigen naar Lelystad gewoon onder het drukke overige verkeer vliegen. Bewoners van Oost- en Midden-Nederland worden daardoor geconfronteerd met verkeersvliegtuigen die over grote afstanden laag vliegen.

De plannen betekenen meer lawaai en luchtvervuiling in nu nog rustige gebieden (onder andere stiltegebied en Natura 2000-gebied de Veluwe). Dorpen en steden worden weliswaar gemeden door de vliegroutes, maar de ruimte daartussen is ook niet leeg! Ook de veiligheid is in het geding. Door meer vliegbewegingen wordt de kans op ongelukken ook groter. Op lage hoogte heeft een piloot minder tijd om in te grijpen bij incidenten. Het verschuiven van vliegroutes heeft weinig zin – dat is alleen maar het verschuiven van het probleem.

Lees verder op NRC.nl

Ko van Huissteden is milieuwetenschapper aan de VU en woont onder een van de geplande vliegroutes.