12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

De luchtvaartsector is en blijft één van de zwaarst getroffen sectoren door de Coronacrisis. Het Burgerforum toont dan ook begrip voor de nood aan tijdelijke steun aan luchtvaartmaatschappijen. Dit echter op voorwaarde dat de steun niet louter ‘business as usual’ beoogt maar, zoals in vele andere sectoren, ook bijdraagt tot verduurzaming van de luchtvaartsector en tewerkstelling. Brussels Airlines (Lufthansa) kan rekenen op een overheidssteunpakket van 290 miljoen euro (lening van 287.1 miljoen voor zes jaar met interest subsidie + herkapitalisatie van 2.9 miljoen euro). Als Burgerforum blijven we ons vragen stellen over de wijze waarop de 290 miljoen euro overheidssteun daadwerkelijk een duurzame doorstart voor Brussels Airlines zal helpen verzekeren en transparant besteed en opgevolgd zal worden. Uit betrouwbare bron vernemen we nu dat het steunpakket groen licht kreeg vanwege de Europese Commissie omdat de Lufthansagroep op Brussels Airport geen dominant marktgewicht/concurrentievoordeel zou innemen, in tegenstelling tot Frankfurt en München waar de Commissie van Lufthansa heeft geëist dat het slots vrijmaakt voor concurrenten. Wel zou het steunpakket aan Brussels Airlines/Lufthansa  onderworpen zijn aan volgende voorwaarden:  

  • Brussels Airlines is verplicht om informatie te publiceren over de aanwending van het steunpakket, inclusief over hoe dit Brussels Airlines ondersteunt in haar ‘green and digital transformation’.
  • Brussels Airlines mag geen dividend uitkeren zolang de herkapitalisatie niet volledig is afgelost. Bovendien geldt een strikte ban op de vergoeding van het management tot minstens 75% van de herkapitalisatie is afgelost, alsook een overname ban.

Meer informatie zal hierover gepubliceerd worden in het Register Overheidssteun onder het referentienummer SA.57544.  

Het Burgerforum zal dit van nabij blijven opvolgen en hierover communiceren wanneer belangrijk.