Standpunt Vlaamse partijen.

  • N-VA
  • CD&V
  • VLD
  • SP.a
  • Groen
  • Vlaams-Belang
Voor de N-VA is een uitbreiding van de luchthaven op dit moment niet aan de orde. Wat de luchthaven dringend nodig heeft, is een Vliegwet. De Vliegwet moet gebaseerd zijn op het logisch, historisch baangebruik, rekening houdend met de wind en alle veiligheidscriteria. Voor de N-VA betekent dit concreet het
Read More
CD&V heeft de voorbije weken zowel in de Kamer bij monde van Eric Van Rompuy als in het Vlaams Parlement bij monde van Karin Brouwers als op het publieke forum (zie de open brief van de burgemeesters) , zich uitgesproken tegen de verlenging van start/landingsbaan van de luchthaven van Zaventem.

Dat
Read More
Open Vld begrijpt de ongerustheid van de buurtbewoners van Brussels Airport, nadat de luchthaven haar plannen voorstelde om de capaciteit uit te breiden. Omdat de recente informatievergadering deze ongerustheid niet heeft weggenomen, heeft Open Vld-kamerlid Tim Vandenput gepleit voor een echte dialoog tussen Brussels Airport en de buurtbewoners en heeft
Read More
Beste mensen van het Burgerforum Luchthavenregio,

sp.a pleit sinds meer dan een jaar voor de aanstelling van een (internationale oproep) onafhankelijke intendant. Dit naar het voorbeeld van Oosterweel, wat geleid heeft tot de voortgang van het dossier. Alleen een onafhankelijke (internationale) expert kan dit dossier boven de politieke mêlee tillen
Read More
Groen deelt de bezorgheden van het Burgerforum Luchthavenregio. We stellen ons vragen bij de ongebreidelde uitbreidingsplannen van de luchthaven. Het is vanaf dag 1 duidelijk dat deze plannen geen draagvalk hebben bij de bewoners van de betrokken gemeenten. Wat ons betreft bedreigen de plannen de leefbaarheid én de mobiliteitssituatie van
Read More
Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen de uitbreidingsplannen van Brussels Airport. Naast overbodig en schadelijk voor de omgeving zijn ze een beloning van de Brusselse chantagepolitiek.

Van bij de bekendmaking van de uitbreidingsplannen in januari verzette onze fractie in het Vlaams Parlement zich tegen de brutale uitbreidingsplannen van
Read More

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
De gemeenten rondom de luchthaven van Zaventem hebben de luchthavenproblematiek besproken met het Burgerforum Luchthavenregio. Dat burgerforum stelt nu een twaalfpuntenplan voor.
 
Het burgerforum biedt het plan aan als alternatief voor de uitbreidingsplannen van uitbater Brussels Airport Company. Opvallende eisen zijn: een plafond van 250.000 vluchtbewegingen per jaar, 74 vluchten per uur en een afschaffing van de nachtvluchten.

“Daarnaast moeten heffingen de vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan onbelaste en dus oneerlijke concurrentie met andere vormen van transport”, zegt het forum.

Het forum vraagt de overheid om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de luchthavens, in samenwerking met alle betrokkenen “Een globaal mobiliteitsplan moet meer investeren in andere vervoersvormen dan het lucht- en wegverkeer, o.a. door vluchten onder 500 km te vervangen door betere trein- en busverbindingen”, zegt het forum. “We trachten doordachte alternatieven te vinden voor de luchthaven, die verder gaan dan 'not in my back-yard'-ideeën.”

 (dkr) Lees verder op HLN.be
0
0
0
s2smodern