12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Henk Cuypers - Voorzitter Burgerforum Luchthavenregio.- vrijdag 16 juli 2021 om 3.25 uur

De Europese Commissie heeft gisteren een pakket klimaatmaat­regelen voor­gesteld, het ‘Fit for 55’-plan (DS 15 juli). Dat de Commissie op meer alternatieve brandstoffen mikt, is positief: tegen 2030 moet 5 procent van de kerosine duurzaam zijn. Maar de invoering van een kerosinetaks in 2023, die ook in de pijplijn zat (in een eerste fase voor vluchten binnen de EU), heeft de finale tekst niet gehaald. Die taks kan er later mogelijk nog komen in een bredere belastinghervorming, luidt het. Nochtans is een taks noodzakelijk om een einde te maken aan het duty-free privilege van de luchtvaart, dat de oneerlijke concurrentie tegen­over andere vervoersmiddelen in stand houdt. De luchtvaartlobby heeft voorlopig haar slag thuisgehaald.

De luchtvaart is verantwoordelijk voor 5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als de voorspellingen kloppen, stoot de sector tegen 2050 tot tweeënhalf keer zoveel uit. Dat zou alle andere transportinspanningen tenietdoen.

Onze federale regering stelde in haar regeerakkoord dat ze zich op Europees en internationaal niveau zou inzetten voor de herziening van de belasting­vrijstelling op kerosine. Ook zou ze er op Europees niveau voor pleiten om korteafstandsvluchten af te schaffen. Dat kan ze nochtans perfect zelf beslissen, maar ze verschuilt zich liever achter Europa. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft nog geen enkel initiatief genomen op dat vlak. Voorlopig is hij alleen­ van plan een zoveelste staten-generaal te organiseren, die alleen over geluids­overlast zou gaan. Ondertussen vinden omwonenden van de luchthaven en burge­meesters geen enkel gehoor­ bij zijn kabi­net. Hij betaalt liever boetes dan vonnissen uit te voeren.

De luchtvaart probeert intussen via dumpingpraktijken (25 euro voor een ticket!) het vliegtoerisme weer te doen opleven. Hebben we echt niks geleerd van de coronacrisis?

Bron: De Standaard