12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Bond Beter Leefmilieu en lokale actiegroepen lanceren campagne voor een gezonde en CO2-neutrale toekomst voor Brussels Airport

Samen met luchthavenactiegroepen uit de Vlaamse Rand lanceert Bond Beter Leefmilieu de campagne ‘Wij liggen er wakker van’. Met deze campagne zetten ze druk op de Vlaamse Regering om de lawaaihinder en milieuverontreiniging veroorzaakt door Brussels Airport fors terug te dringen. Zo willen ze de gezondheid en leefkwaliteit van de inwoners beschermen, én Brussels Airport als eerste luchthaven in Europa klaarstomen voor een CO2-neutrale toekomst.

De huidige milieuvergunning van Brussels Airport loopt af halfweg 2024. Daarom moet de Vlaamse Regering binnenkort beslissen onder welke voorwaarden de luchthaven verder uitgebaat kan worden.

Bewezen gezondheidsschade en milieu-impact

Volgens Marc Goethals, cardioloog en inwoner van de Vlaamse Rand rond Brussel, is de gezondheidsschade en de milieu-impact van het vliegverkeer van Brussels Airport enorm. “Het geluid van de overvliegende toestellen leidt tot ernstige gezondheidsproblemen bij mensen die rond de luchthaven en onder drukke vliegroutes wonen, werken en naar school gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bewezen dat vliegtuiglawaai leidt tot een grote toename van slapeloosheid, stress en depressie, bij zowel kinderen als volwassenen. Ook rapporteert de Wereldgezondheidsorganisatie een significante toename van bloeddrukproblemen, hartinfarcten en hersentromboses. Door de nachtvluchten lopen momenteel 215.000 omwonenden van Brussels Airport minstens 25% meer risico op hart- en vaatziekten.”

Ook op vlak van milieuverontreiniging scoort de luchthaven erg slecht. Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu: “Het vliegverkeer op de luchthaven stoot jaarlijks evenveel CO2 uit als de volledige stad Antwerpen, en meer stikstofoxiden dan alle bedrijven in de Antwerpse haven samen. Bovendien is het ultrafijnstof van de vliegtuigen waarneembaar tot op 7 kilometer van de luchthaven.”

Minder vluchten en een lage-emissiezone in de lucht: vier speerpunten voor de luchthaven van de toekomst

Bond Beter Leefmilieu en actiegroepen uit de Vlaamse Rand stellen vier concrete maatregelen voor die Brussels Airport omvormen tot een luchthaven van de toekomst. Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu licht toe: “De grootste gezondheidsschade wordt ontegensprekelijk veroorzaakt door de nachtvluchten. Daarom is het noodzakelijk landen en opstijgen te verbieden tijdens de nacht. Om de totale uitstoot van CO2, stikstofoxiden en ultrafijnstof terug te dringen, pleiten we ook voor een plafond van 220.000 vliegbewegingen per jaar. Dat plafond geeft ruimte voor groei na de coronacrisis. Ook vragen we de invoering van een lage-emissiezone in de lucht. Enkel voldoende geluidsarme vliegtuigen, en op termijn enkel de meest efficiëntie en CO2-neutrale toestellen, mogen dan nog landen en opstijgen, zoals in andere Europese luchthavens reeds het geval is. Tot slot vragen we dat de Vlaamse Regering geluidsnormen en overvluchtfrequentienormen vastlegt, zodat omwonenden ook juridisch en op basis van objectieve criteria beschermd zijn tegen de schadelijke impact van vliegverkeer.”

Geen negatief effect op werkgelegenheid en bereikbaarheid

Bond Beter Leefmilieu en de actiegroepen maken zich sterk dat deze maatregelen niet hoeven te leiden tot minder werkgelegenheid of een slechtere bereikbaarheid van ons land. Een verdere uitbouw van het internationale treinnetwerk - met onder andere rechtstreekse verbindingen vanuit Brussels Airport - zorgt voor een snel, betrouwbaar en betaalbaar reisalternatief voor vele bestemmingen binnen Europa. Tegelijk kan de luchthaven volgens hen een duurzaam economisch winstmodel ontwikkelen door niet langer in te zetten op de groei van het aantal passagiers en vrachtvolumes, maar wel door per vliegbeweging een hogere toegevoegde waarde te creëren via het vervoer van vrachtgoederen in het laadruim van passagiersvliegtuigen, nichemarkten, specialisatie en samenwerkingsverbanden.

Breed draagvlak bij milieubeweging, actiegroepen en omwonenden

De milieubeweging en de lokale actiegroepen staan schouder aan schouder. Want  leefmilieu en gezondheid gaan hand in hand. Dat er voor deze maatregelen een groot draagvlak is bij de omwonenden van de luchthaven, bewijzen de diverse lokale actiegroepen. Ze verenigen voor het eerst hun krachten in één gezamenlijke campagne. Met een petitie willen ze de omwonenden informeren en warm maken om hun stem te laten horen.

Klik hier om de vier speerpunten, de campagnewebsite en het campagnemateriaal te ontdekken