12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Beste lezer, sympathisant,

2018 wordt een moeilijk jaar voor onze dorpen en de luchthavenregio, schreven we in onze vorige nieuwsbrief. 
 
Dat bleek al op woensdagavond 24 januari. 
De luchthavenuitbater (BAC) ging tijdens de infoavonden - met de voeten vooruit - door met zijn wilde plannen om de luchthaven uit te breiden.
 
Van een dialoog was er die woensdagavond helemaal geen sprake. 500 mensen in Steenokkerzeel en evenveel in Erps-Kwerps werden bestookt met presentaties van experten, die boven de hoofden heen praatten, ons bestookten met onleesbare grafieken en tabellen, maar geen antwoord gaven op de vele concrete vragen en bekommernissen van de omwonenden.
 
Duidelijkheid werd dus niet gegeven, integendeel. Dit was een schoolvoorbeeld van arrogantie en het spreekwoordelijke optreden van “de olifant in de porseleinkast”.
 
De emoties laaiden hoog op die avond en dat werd door de talrijk aanwezige pers opgepikt .
 
Wat zeer duidelijk werd tijdens deze schertsvertoning van BAC is dat de uitbreidingsplannen helemaal geen maatschappelijk draagvlak hebben in onze regio.
 
Die vaststelling ontlokte ook reacties bij enkele politici die het optreden van de luchthaven scherp veroordeelden.
 
Dat is ook de reden dat het Burgerforum alle Vlaamse partijen opgeroepen heeft om BAC duidelijk te maken deze uitbreidingsplannen onmiddellijk in te trekken.

Voor de tienduizenden omwonenden van de luchthaven is immers de hamvraag of de hoofdkwartieren van de politieke partijen voor of tegen deze uitbreidingsplannen van de luchthaven zijn.
Daarom vroegen we de politieke partijen om duidelijk stelling te nemen.
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte over de evolutie in dit dossier.
 
Ondertussen nemen we de tijd om ons verder inhoudelijk te verdiepen in bepaalde finesses van dit dossier (tewerkstelling, mobiliteit, uitstoot...) zodat we met nog meer kennis van zaken een echte dialoog kunnen aangaan met de omwonenden en de beleidsmakers.
 
We kregen vele reacties van omwonenden die actief wensen mee te werken aan het Burgerforum. We zullen hen binnenkort contacteren. Als u ook graag uw steentje bijdraagt, bent u van harte welkom. Stuur ons een mailtje en we nemen contact op.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Burgerforum Luchthavenregio                                  
www.burgerforum-luchthavenregio.be