Beste mensen van het Burgerforum Luchthavenregio,

sp.a pleit sinds meer dan een jaar voor de aanstelling van een (internationale oproep) onafhankelijke intendant. Dit naar het voorbeeld van Oosterweel, wat geleid heeft tot de voortgang van het dossier. Alleen een onafhankelijke (internationale) expert kan dit dossier boven de politieke mêlee tillen en met een objectieve bril bekijken. Zo creëren we een context waarin de intendant zich laat bijstaan door een gecoördineerde luchthavencommissie van (internationale) experts en vertegenwoordigers uit alle belangengroepen. sp.a gaat uit van het basisprincipe dat het voortbestaan van de nationale luchthaven als belangrijke economische motor moet gegarandeerd worden vanuit een evenwicht tussen economische leefbaarheid en de leefbaarheid voor de ruime omwonenden.

Ondanks de kostbare tijd die intussen verloren ging, blijft het essentieel om de intendant voldoende tijd te gunnen voor de nodige onderzoeken en een brede consultatieronde. Dat lijkt ons cruciaal om de luchthavenuitbreiding objectief te bekijken. Welke geluidsoverlast is er en waar? Hoe realistisch zijn de uitbreidingsplannen van Brussels Airport Company (BAC) en wat zal de impact ervan zijn op alle socio-economische, gezondheids- en ecologische aspecten in de regio (van werkgelegenheid en geluidsoverlast tot mobiliteit en luchtkwaliteit)?

Wat wij vinden van de voorstellen van BAC? De uitbreidingsplannen die BAC onlangs presenteerde, zijn in hun huidige opzet en ambitie, geen garantie voor een duurzame toekomst voor de luchthaven. Ze beantwoorden evenmin aan de vereisten inzake leefbaarheid voor de regio. Maar sp.a heeft ook andere vragen, bijv. hoe kunnen de andere Belgische luchthavens complementair worden aan Zaventem? Hoe kunnen we geluidsnormen in de verschillende gewesten harmoniseren?

sp.a verwacht dat de intendant een participatief traject uitstippelt: samen met de burgers haalbare en op wetenschap gebaseerde pistes formuleren. Wij willen absoluut tot één integrale, federale oplossing komen voor de geluidsnormen, de vliegwet en de uitbreiding van de luchthaven. Een ruime, maar duidelijk gefaseerd tijdsbestek is een must. Dit geeft alle partijen de mogelijkheid hun toekomst op een duurzame manier te verzekeren. Een gefaseerde aanpak is ook een opportuniteit om de geluids- en uitstootnormen te verstrengen in de tijd, zodat luchtvaartmaatschappijen hierop kunnen anticiperen. Tot slot geeft deze gefaseerde en integrale aanpak de verschillende overheden de gelegenheid om gepaste maatregelen te nemen op het vlak van isolatie, mobiliteit, e.d.

(Auteur: communicatiedienst sp.a)
0
0
0
s2smodern