Groen deelt de bezorgheden van het Burgerforum Luchthavenregio. We stellen ons vragen bij de ongebreidelde uitbreidingsplannen van de luchthaven. Het is vanaf dag 1 duidelijk dat deze plannen geen draagvalk hebben bij de bewoners van de betrokken gemeenten. Wat ons betreft bedreigen de plannen de leefbaarheid én de mobiliteitssituatie van de omgeving rond de luchthaven.

Voor Groen is het van het grootste belang dat de leefbaarheid van de omgeving wordt gevrijwaard. De onteigening van 22 huizen en de bouw van een 18 meter hoge muur is niet wat wij verstaan onder een leefbare omgeving. Ook de geluidshinder zal toenemen, waardoor ook de gezondheidsschade voor de omwonenden zal toenemen. Het is ondertussen geweten en bewezen dat geluidsoverlast zorgt voor meer hart- en vaatziekten. De plannen stuiten dan ook terecht op veel protest van de omwonenden en hun verenigingen.

Een andere vraag is hoe de beoogde 17 miljoen extra passagiers zich naar de luchthaven zullen verplaatsen. De Brusselse Ring staat vandaag al stil en de aangekondigde investeringen in openbaar vervoer in de omgeving van de Brusselse Ring lopen immense vertragingen op.

Een dergelijke exponentiële uitbreiding brengt ook het behalen van de klimaatdoelstellingen in gevaar voor Vlaanderen. Met Groen pleiten we er dan ook voor dat Bussels Airport zich engageert tot de nodige bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die internationaal worden afgesproken en Europees worden geratificeerd. We zien dat ook andere Europese luchthavens, zoals de Zweedse luchthaven Stockholm-Arlanda, zich mee inzetten om de klimaatdoelstellingen te halen. Bovendien willen we dat er een wettelijk plafond voor CO² en voor ultra fijn stof komt voor alle grond- en luchtactiviteiten. Ook zo kan en moet de leefbaarheid van de omgeving worden gegarandeerd.

Wat betreft concrete politieke acties blijft Groen ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege het vuur aan de schenen leggen in het Vlaams Parlement. Vlaams Parlementslid An Moerenhout blijft ook benadrukken dat echte inspraak met de buurtbewoners (en dus niet een flauw afkooksel zoals Forum 2040, het dialoogplatform dat Brussels Airport Company in het leven heeft geroepen). Ook dienden we een resolutie in die vraagt om een intendant aan te stellen die alle problemen aanpakt met betrekking tot de luchthaven waar de politieke spelers niet uitraken, dit in nauw overleg met alle actoren, dus ook de buurtbewoners. Daarnaast vroegen we ook om een onmiddellijke beperking van de nachtvluchten in een resolutie. Beide resoluties werden helaas weggestemd door de meerderheidspartijen.

Kortom, het Burgerforum Luchthavenregio mag in Groen een partner zien in de strijd voor een leefbare omgeving van luchthaven.

(Auteur: Meyrem Almaci, voorzitter Groen)
0
0
0
s2smodern