12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Beste lezer,

Het is al even geleden dat u nog iets van ons gehoord heeft.
Nochtans, we hebben niet stilgezeten.

Het Burgerforum heeft veel energie gestoken in het formuleren van concrete alternatieven om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de luchthaven die de leefbaarheid van de omgeving maximaal garandeert.
Het is bovendien hoog tijd dat de luchtvaart ook klimaatverantwoordelijkheid neemt.
 
Ons antwoord op de ongebreidelde groei van de luchtvaart en de uitbreidingsplannen van de luchthaven kan u lezen in ons 12 puntenplan dat een geheel aan concrete maatregelen biedt die de verschillende overheden (Vlaams, federaal en Europees) zouden moeten nemen om de luchtvaart duurzaam te maken en de ecologische voetafdruk ervan drastisch te verkleinen.
U kan dit plan lezen via deze link: http://www.burgerforum-luchthavenregio.be/over-ons/12-punten-plan.html
 
Ons 12 puntenplan is gericht op het beleid en de beleidsmakers. Duurzamer vliegen vraagt daarnaast ook een mentaliteits- en gedragsverandering van de reiziger. Daarom zijn we gaan samenwerken met “Zomer zonder vliegen” (ZZV). Zomer zonder vliegen wil mensen aanmoedigen om anders te gaan reizen: bewuster, trager, en ja, soms minder ver.
 
Met het oog op de Vlaamse, federale en Europese parlementsverkiezingen op 26 mei hebben we ons 12 puntenplan aan de Vlaamse politieke partijen voorgesteld. We hopen zeker een aantal elementen ervan terug te vinden in hun verkiezingsprogramma’s.

Nu gaan we een stap verder en willen ook de inwoners van de luchthavenregio waar we actief zijn, informeren over onze concrete voorstellen.
 
Daarom organiseren we op dinsdagavond 14 mei in Sterrebeek een informatie- en discussieavond over ‘ Vliegen en onze luchthaven: kan het ook duurzamer?’. Naast de presentatie van ons 12 puntenplan zal Zomer zonder vliegen er een toelichting geven over klimaatvriendelijker reizen.
 
U bent van harte welkom en vindt de affiche van deze informatieavond ook op onze website. U krijgt naast informatie ook ruim de kans om in discussie te gaan en vragen over onze aanpak te stellen.
 
Op onze website http://www.burgerforum-luchthavenregio.be/ vindt u meer informatie en artikels over de actualiteit van het luchtvaartgebeuren.
 
Als u vragen of opmerkingen heeft bij ons 12 puntenplan, mag u ons steeds mailen.
 
Met vriendelijke groet,
Het Burgerforum Luchthavenregio 

Affiche downloaden
Flyer downloaden