12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Ere-ambassadeur Lode Willems

Ere-ambassadeur Lode Willems is sinds 27 september voorzitter van Forum 2040, het dialoogplatform waar verschillende belanghebbenden met elkaar de Strategische Visie 2040 van Brussels Airport Company bespreken.

Als topdiplomaat en voormalig voorzitter van onder andere de Europese economische commissie van de Verenigde Naties en de Belgo-British Conference, heeft hij een uitgebreide ervaring in het voorzitterschap. Hij was Permanente Vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties (VN) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève en werd later ambassadeur in Londen en Berlijn. Na een rijke diplomatieke carrière van 30 jaar, heeft Lode Willems de afdeling External Affairs opgestart bij BNP Paribas Fortis en was hij ook bestuurder bij BASF Antwerpen N.V. 

Waarom hebt u het voorzitterschap voor Forum 2040 aanvaard?

Het concept en de samenstelling van Forum 2040 is uniek. Ik ken geen ander voorbeeld in België waar een groot bedrijf alle belanghebbenden van haar Strategische Visie samenbrengt om hun standpunten te verzamelen. De deelnemers kunnen vragen stellen over de toekomst van de luchthaven, hun standpunten toelichten, en hier constructief over dialogeren. Ik ben ervan overtuigd dat de positieve kracht van deze dialoog het wederzijds begrip zal bevorderen, zowel onderling als met Brussels Airport.

Als voorzitter ben ik niet de ambassadeur of bezieler van de Strategische Visie 2040, maar wel een onafhankelijk bestuurder van de dialoog die de deelnemers zullen voeren. Mijn rol is erover waken dat alle deelnemers van Forum 2040 aan het woord kunnen komen en dat ze hun mening vrij kunnen uitdrukken, zodat er met 80 gemotiveerde mensen een gestructureerd overleg kan ontstaan. Op deze manier ondersteun ik graag dit initiatief.

Zal het mogelijk zijn om tot een oplossing te komen en de verschillende visies van belanghebbenden te verzoenen?

Forum 2040 is geen onderhandeling, maar wel een overlegplatform waarin iedereen luistert naar de verschillende visies, bezorgdheden en standpunten die verzameld worden. Iedereen heeft hier baat bij en op deze manier kan de luchthaven op een transparante manier plannen maken voor de toekomst. Plannen die antwoorden moeten bieden op heel wat nieuwe ontwikkelingen binnen de luchtvaart, maar ook rekening zullen houden met de omgevingsfactoren die hierbij in het gedrang kunnen komen. Brussels Airport Company zegt dat ze dankzij de verschillende Fora haar Strategische Visie 2040 verder kan verfijnen en waar nodig zal bijsturen.

Hebt u ervaring in het voorzitten van een groep belanghebbenden die, zoals in het geval van Brussels Airport, niet altijd op dezelfde golflengte zitten?

Een heterogene samenstelling van deelnemers schrikt mij zeker niet af. In tegendeel, dat stimuleert bij mij de wens om een dialoog op gang te trekken en deze in goede banen te leiden. Als ambassadeur ben ik voorzitter geweest van de Europese economische commissie van de Verenigde Naties in Genève. De onderlinge tegenstellingen tussen de leden, vooral Oost-West, liepen daar soms hoog op. Later heb ik de Belgo-British Conference voorgezeten, een jaarlijkse conferentie tussen beide landen. Brussel en Londen hebben altijd zeer tegenstrijdige visies gehad over de toekomst van de Europese Unie. Dat is nu maar al te duidelijk geworden met de Brexit, maar toen zijn we er wel in geslaagd om hierover een constructieve dialoog te voeren.

Van 2007 tot 2013 was ik ook voorzitter van de Internationale Commissie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) om tot VBO-standpunten te komen over het Europees handelsbeleid. De uitdaging bestond erin de protectionistische en meer op vrijhandel gerichte visies van de verschillende Federaties met elkaar te verzoenen. Als voorzitter heb ik dus wel enige ervaring en ik hoop dat deze van pas zal komen in de sturing van Forum 2040. Ik kijk er zeker naar uit.

Het onderwerp van debat, de toekomst van onze nationale luchthaven, is voor mezelf ook geen abstractie, maar een dagelijkse realiteit. Dat heeft te maken met het feit dat ik zelf enkele jaren in Vossem en Moorsel heb gewoond, dat ik nu in Schaarbeek gevestigd ben, en dat ik mij dus in heel wat situaties heel goed zal kunnen inleven die in Forum 2040 zeker aan bod zullen komen. Bovendien ben ik zelf een frequent gebruiker van de luchthaven. Tijdens mijn carrière heb ik veel in het buitenland gewoond en heb ik veel moeten reizen, waardoor ik niet alleen Brussels Airport, maar ook verschillende buitenlandse luchthavens van zeer dichtbij heb leren kennen. Vandaag vlieg ik ook regelmatig, omdat al mijn kinderen en kleinkinderen, helaas, in het buitenland wonen en ik dus op Brussels Airport ben aangewezen om ze een bezoekje te brengen.
 
Bron : BAC
0
0
0
s2smodern