12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
‘Alleen wie in Kortenberg opgroeide, koopt hier nog huizen’

Een woning in de directe omgeving van Brussels Airport is tot 35 procent minder waard dan een gelijkaardig huis verderop. ‘Alles raakt verkocht, maar met verlies.’

‘Waarom verhuizen die mensen niet gewoon?’ Het is een terugkerende vraag in discussies over de uitbreidingsplannen van Brussels Airport. Als gevolg van die uitbreiding dreigt de onteigening van maximaal 22 eigendommen en een toename van het vliegtuiglawaai. Vooral inwoners van Steenokkerzeel en Kortenberg zouden daar het slachtoffer van worden. Ze reageren dan ook erg kwaad op de plannen (DS 25 januari).

‘Degenen die onteigend worden, dat zijn de gelukzakken’, liet een buurtbewoner tijdens een info­moment optekenen. ‘Wie hier moet blijven wonen, dat zijn pas de sukkelaars.’ Wat houdt hen dan tegen om ook te vertrekken? ‘De vaststelling dat de prijs die ze nog voor hun woning kunnen krijgen, fors lager ligt dan die voor een ­woning amper enkele kilometers verderop’, zegt Maarten Willems, een makelaar die in de oostrand van de luchthaven actief is.
 
Lees verder op Standaard.be