12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Federaal minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, heeft aangekondigd dat hij een feitelijk verbod wil invoeren op nachtvluchten van en naar Brussels Airport. Dit is een mijlpaal voor de gezondheid van de omwonenden. En een mooie eerste stap naar een duurzaam en toekomstgericht beheer van onze nationale luchthaven, reageren bewonersgroepen en Bond Beter Leefmilieu.

Gezondheidsschade nachtvluchten is enorm

Eerder dit jaar bleek uit een studie van ENV-ISA, in opdracht van Bond Beter Leefmilieu, dat de gezondheidsschade door de nachtvluchten van en naar Brussels Airport enorm is. Meer dan 100.000 omwonenden lijden aan ernstige slaapverstoring door het nachtelijk vlieglawaai. Dat leidt op jaarbasis tot meer dan 7500 verloren gezonde levensjaren én een gezondheidseconomische kost van meer dan 1 miljard euro. Daarenboven lopen, ook door de nachtvluchten, meer dan 50.000 omwonenden een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Het verbod op nachtvluchten is dus een logische en absoluut noodzakelijke keuze om de gezondheid van de omwonenden te beschermen, stelt cardioloog Marc Goethals: “Een goede nachtrust is geen luxe, maar een basisbehoefte voor ons lichaam, net zoals voedsel en zuurstof. Het probleem reikt bovendien veel verder dan de directe omgeving van de luchthaven, ook inwoners van verderop gelegen gemeenten worden ‘s nachts systematisch wakker gevlogen.”

Andere Europese luchthavens lopen voorop

Andere Europese luchthavens (Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Luxemburg, Zürich, Warschau, Milaan, …) beperkten al substantieel het aantal nachtvluchten om de gezondheid van de omwonenden te beschermen. Deze luchthavens zijn nog altijd operationeel en economisch rendabel. Ook in Schiphol wordt binnenkort een plafond op het aantal vliegbewegingen en nachtvluchten ingevoerd. Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse zal dat geen significante negatieve impact hebben op de werkgelegenheid, bereikbaarheid en economische aantrekkelijkheid van Nederland.

Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu verwacht evenmin een negatief effect voor België: “Het verbod op nachtvluchten heeft in hoofdzaak een repercussie op het just-in-time business model van DHL. Als DHL zijn vluchten ‘s nachts niet meer kan laten doorgaan, hoeft dat niet noodzakelijk te leiden tot een minder aantrekkelijk business model. De levertijd van de pakjes schuift gewoon op naar een later moment op de dag. In ruil krijgen de honderdduizenden omwonenden hun nachtrust terug, wat zich vertaalt in betere prestaties op school en op de werkvloer, en een algemene besparing van 1 miljard euro aan gezondheidskosten.”

Plan nodig voor de toekomst van de luchthaven en de werknemers

Bond Beter Leefmilieu en de bewonersgroepen rond de luchthaven pleiten met de campagne ‘Wij liggen er wakker van’ al lange tijd voor een toekomstgericht en breed gedragen plan voor de toekomst van de luchthaven. Ze hameren erop dat Brussels Airport een belangrijke rol kan blijven spelen voor de Belgische economie en werkgelegenheid, én dat tegelijkertijd de gezondheid van de omwonenden en het leefmilieu beter beschermd kunnen worden. 

De campagne vraagt een verbod op nachtvluchten, een plafond op het totaal aantal vliegbewegingen, een lage-emissiezone in de lucht in, zodat alleen nog geluidsarme en op termijn CO2-arme vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven, en geluidsnormen en frequentienormen voor minder geluidshinder op de grond. 

Het voorstel van minister Gilkinet komt al tegemoet aan de eerste cruciale eis van de bewonersgroepen en milieubeweging. Ze vragen dan ook dat de andere partijen in de regering dit voorstel steunen en de gezondheid van de omwonenden vooropstellen. 

Jasper Wouter, Bond Beter Leefmilieu