12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Het Burgerforum Luchthavenregio pleit

voor een stabiel en rechtszeker kader

dat leidt tot een duurzame ontwikkeling van de luchthaven, zonder uitbreiding

Wat vragen we aan de luchthaven en zijn aandeelhouders?

 • Begraaf de uitbreiding- en optimalisatieplannen. Zij zijn niet nodig om de capaciteit te verhogen. Los het probleem Brussel en het piekverkeer op een andere manier op
 • Denk niet alleen aan het profijt van uw (buitenlandse) aandeelhouders maar respecteer ook uw buren: ga voor een optimale groei, zonder extra overlast voor mens en natuur
 • Ga een bindend engagement aan voor afbouw van lawaai, (ultra-) fijn stof, CO² uitstoot, schadelijke lozingen enz. Enkel zo creëert u draagvlak voor groei bij de omwonenden
 • Stop het hoera-verhaal, communiceer eerlijk over uw toekomstplannen, geef geen overoptimistische cijfers over tewerkstelling en over de impact op onze levenskwaliteit
 • Geef de burger echte inspraak in uw toekomstplannen. Laat ons niet enkel kiezen tussen de pest en de cholera

Enkele concrete suggesties …

 • Maak vliegen tijdens de piekuren duurder, bijvoorbeeld via een veiling van de slots per opbod
 • Verbied onmiddellijk de meest lawaaierige en oude vliegtuigen
 • Laat tussen 23 en 7 u. enkel de minst lawaaierige vliegtuigen toe en bouw op korte termijn de nachtvluchten helemaal af, zoals in andere, grote Europese luchthavens
 • Onderteken een ambitieuze milieuconvenant
 • Bouw loodsen voor het proefdraaien
 • Gebruik meer gedifferentieerde luchthaventaksen om vliegtuigmaatschappijen aan te zetten tot vlootvernieuwing
 • Meet het grond- en luchtgeluid en communiceer de resultaten
 • Meet de uitstoot van CO² en (ultra-)fijn stof en communiceer de resultaten

Burgermanifest Luchthaven 2040 [2018]

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid

Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding.
 
Voor de ontwikkeling binnen de huidige infrastructuur
Uitbreiding is niet nodig
 
De luchthaven heeft ook in 2040 geen capaciteitsprobleem. Ze wil ruimtelijk uitbreiden om tijdens de piekuren meer vluchten te kunnen aanbieden. Vliegen tijdens de piek moet duurder worden. Het huidig baangebruik moet behouden blijven om het draagvlak van de luchthaven te verzekeren.

Voor een gezonde leefomgeving ...

Geen extra geluidshinder. Geen inname van open ruimte. Groeiend luchtverkeer kan enkel indien de overlast voor mens en natuur niet stijgt. Voor een gezonde nachtrust eisen wij bovendien een afbouw van de nachtvluchten.
De sterke stijging van de klimaatimpact van de luchtvaart moet stoppen: beperking uitstoot CO² en (ultra-) fijn stof, belasting op kerosine, BTW op vliegtuigtickets,... Gesubsidieerd vliegen is niet langer verantwoord. Overheden en BAC moeten hiertoe concrete engagementen aangaan.

… in Vlaanderen en in Brussel

Door de uitbreiding naar het Oosten, kan Brussel - met z’n boetes - ontweken worden waardoor meer vluchten over Vlaams-Brabant komen. Vlaams-Brabant belasten om Brussel te ontzien, is onaanvaardbaar. Wij vragen daarom uniforme geluidsnormen.

Geen verzwaring van het verkeersinfarct

Extra passagiers, cargo en bedrijven brengen extra verkeer mee in een regio die al geteisterd wordt door files. De luchthavenuitbater rekent op de belastingbetaler om het verkeersinfarct op te lossen, door bijkomende ontsluiting en meer openbaar vervoer. Voor de aandeelhouder de winst, voor de burger de kost. Wij vragen een globaal mobiliteitsplan, geen extra wegverkeer of bijkomende toegangswegen maar meer openbaar vervoer mét financiële inbreng van de luchthaven.

Voor nieuwe jobs, maar komen die er echt?

De luchthaven belooft dubbel zoveel jobs maar realiseerde in het verleden haar eigen voorspellingen niet. En, héél belangrijk, wegen die veronderstelde extra jobs op tegen de maatschappelijke kost ervan? Wij vragen een onafhankelijke doorlichting van de cijfers en een onafhankelijke analyse van de kosten en de baten van het plan 2040.

Voor een maatschappelijk draagvlak

Welke luchthaven willen wij in het drukbevolkte hart van Europa? Waar mensen zich vestigden op basis van de gekende overlast. Evenwicht tussen economie en leefbaarheid vraagt duidelijke keuzes. Een democratisch debat hierover, gestuurd door de overheid in plaats van een internationaal privébedrijf, moet uitmonden in een maatschappelijk gedragen visie. Enkel zo kunnen we komen tot een wettelijk kader dat eindelijk stabiliteit biedt voor iedereen.

Burgerforum Luchthavenregio, januari 2018      

http://www.burgerforum-luchthavenregio.be/