12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) vraagt dat Brussels Airport Company (BAC) haar voorstellen om de capaciteit van de luchthaven uit te breiden met nieuwe banen en routes intrekt. De plannen veroorzaken volgens hem enorme onrust bij de bevolking in de Vlaamse Oostrand en hypothekeren het draagvlak voor een nieuwe vliegwet. Van Rompuy is woordvoerder van zijn partij voor het luchthavendossier.
 
et verzoek van Van Rompuy komt er na de informatieavonden die de luchthaven vorige week in Steenokkerzeel en Kortenberg hield over haar voorstellen om de startbaan 25L te verlengen in de richting van Erps-Kwerps en een extra-taxibaan te voorzien. Hij wijst erop dat het aan de federale regering en het parlement is om in een nieuwe vliegwet vast te leggen waar vliegtuigen in de toekomst kunnen opstijgen en landen en dat BAC hierover geen enkele bevoegdheid heeft.
 
"Geen enkele Vlaamse partij van meerderheid of oppositie is in het parlement voorstander van deze plannen. Deze zijn momenteel zelfs niet aan de orde bij de onderhandelingen op regeringsniveau", aldus Van Rompuy.
De voorstellen van BAC vergroten de politieke impasse waarin het luchthavendossier zich momenteel bevindt. "De regering slaagt er niet in om een onafhankelijk studiebureau aan te duiden om de geluidsimpact rond de luchthaven in kaart te brengen. Bovendien hangen de uitspraken van Brusselse rechtbanken en boetes van het Brussels Gewest als het zwaard van Damocles boven de luchthaven."
 
Lees verder op VRT.be
 
Rik Arnoudt