12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Bij de luchtvaarttop die dinsdag van start gaat in Canada ligt een voorstel op tafel om Europa’s klimaatbeleid te ondermijnen ten faveure van de luchtvaartindustrie. Wat staat er op het spel?

In Montréal begint dinsdag de luchtvaarttop van ICAO, de burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Daar praten landen én de luchtvaartindustrie niet alleen over de veiligheid van vliegtuigen, maar ook over klimaatbeleid.

Waarom? Daar hadden we toch de jaarlijkse klimaattoppen en die andere VN-organisatie voor, het IPCC?

Klopt. Maar de luchtvaart is, net als de scheepvaart, niet als aparte sector opgenomen in het klimaatverdrag van Parijs. ‘Parijs’ stelt alleen als doel dat de temperatuurstijging ruim onder de twee graden moet blijven. Hoe, dat moeten landen zelf uitwerken in hun klimaatplannen. Omdat lucht- en scheepvaart grensoverschrijdend zijn, ligt de invulling van het verdrag van Parijs bij twee aparte VN-organisaties: de IMO (scheepvaart) en ICAO (luchtvaart).

Lees verder op DeMorgen