12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Persbericht 11/9/2018

Burgerforum Luchthavenregio vraagt Minister Bellot om dringende dialoog teneinde

vonnis van de rechtbank te respecteren.

Burgerforum ontwikkelt eigen 12-puntenplan om dialoog op gang te trekken

Over minder dan één week, ten laatste op maandag 17 september 2018 - moet de Belgische Staat - een “Staten-Generaal van de luchthaven Brussel-Nationaal” organiseren met het oog op een brede dialoog met alle betrokkenen over de geluidshinder. Dit is overeenkomstig het vonnis van 30 mei 2018 van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg inzake de milieustakingsvordering van de gemeenten van de Noordrand tegen de toegenomen geluidshinder door het vliegverkeer.

 Het Burgerforum Luchthavenregio dat bewonersgroepen en actiecomités uit omliggende gemeenten van de luchthaven overkoepelt vraagt van Minister Bellot het dringend opzetten van een dialoog met alle betrokkenen en beleidsniveaus rond de luchthaven om tot een breed gedragen oplossing te komen.

Helaas moet het Burgerforum Luchthavenregio, samen met het Burgemeesters Platform Luchthavenregio, opnieuw vaststellen dat de bevoegde minister nog steeds geen gevolg heeft gegeven aan de rechterlijke beslissing om ten laatste op 17 september een Staten-Generaal te organiseren.

Om de toekomst van de luchthaven en de omwonenden niet langer in het ongewisse te laten stelt het Burgerforum dan ook op constructieve wijze voor om de dialoog in te zetten op basis van het 12-puntenplan dat zij eerder dit jaar overlegde met de gemeentebesturen uit Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Zaventem en Wezembeek-Oppem en intussen ook doorstuurde aan minister Bellot.

Het 12-puntenplan biedt een concreet alternatief voor de sterk gecontesteerde plannen van luchthavenuitbater BAC.

Een duurzame ontwikkeling van onze luchthaven zal haar competitiviteit niet kunnen blijven halen uit een ongebreidelde groei. Niet het vergroten van volumes, maar het creëren van toegevoegde waarde, een meer uitgesproken focus op kwalitatieve groei en werkgelegenheid, en complementariteit met onze andere luchthavens zullen nodig zijn. Het 12-puntenplan van het Burgerforum wil daarom ook verder kijken dan de onmiddellijke toekomst en het louter economische.

Essentieel in het plan is dat de overheid het initiatief neemt om een langetermijnvisie uit te tekenen voor de luchthavens van ons land. Een wettelijk kader moet zekerheid en stabiliteit garanderen. Een globaal mobiliteitsplan moet meer en slimmer investeren in andere vervoersvormen dan vliegtuig en wegverkeer, o.m. door vluchten onder de 500 km te vervangen door betere trein- en busverbindingen, alsook in een betere connectiviteit tussen de luchthavens.

Enkele opvallende eisen als basis voor de gevraagde langetermijnvisie: een plafond van respectievelijk 250.000 vluchtbewegingen per jaar en 74 vluchten per uur, een wettelijke verankering van het historisch baangebruik, stillere vliegtuigen door verlaging van de quota counts en afschaffing van de nachtvluchten. Slimme heffingen moeten vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan de onbelaste en oneerlijke concurrentie met de andere vormen van transport.

Het Burgerforum Luchthavenregio is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen die ijveren tegen de uitbreidingsplannen en ongebreidelde groei van de luchthaven van Zaventem. Zij streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven waarbij leefbaarheid hand in hand gaat met economie.