12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Logo BurgerForum 1

Beste lezer, sympathisant,

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u op één van onze informatieavonden aanwezig was of via de sociale media belangstelling getoond heeft voor onze activiteiten.

Het Burgerforum Luchthavenregio heeft enkele maanden geleden de Bond Beter Leefmilieu (BBL) gevraagd om een initiatief te nemen rond het luchthavendossier.

De luchthaven moet immers midden 2024 een nieuwe omgevingsvergunning krijgen van de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu, Zuhal Demir. Daartoe moet een hele procedure worden doorlopen (met onder meer een MER).

Met het oog daarop vonden wij het nuttig om de BBL te vragen om te bemiddelen tussen de bewonersgroepen in de rand van Brussel (de Noordrand, de Oostkant, het Leuvense, …) met de bedoeling een minimum programma te maken om een “stevige” omgevingsvergunning voor de luchthaven te krijgen met garanties voor de leefkwaliteit voor de omwonenden in onze regio.

We hebben een aantal vergaderingen meegemaakt met BBL en een aantal andere bewonersgroepen en uiteindelijk zijn we geland met een programma met vier speerpunten. Alle groepen behalve de Leuvense (Leuven Rechtdoor en Alliantie Regio Leuven) gaven hun goedkeuring.

Wat is de essentie van die vier speerpunten?

1) stop met nachtvluchten,

2) stel een plafond in op het aantal vliegbewegingen (zoals in de ons omringende landen, bv. ook in Schiphol),

3) haal de meest lawaaierige vliegtuigen uit de lucht (verstreng dus de zgn QC’s)

4) maak verfijnde geluidsnormen - ook in Vlaanderen - die ook rekening houden met frequentie van de overvluchten.

De bedoeling is deze vier speerpunten zoveel als mogelijk in de nieuwe omgevingsvergunning voor de luchthaven op te nemen. Daartoe moeten onze beleidsmakers onder druk gezet worden.

BBL lanceerde enkele dagen een persbericht met de vier speerpunten en zal samen met de bewonersgroepen een communicatiecampagne rond dit pakket op touw zetten. Concreet zullen er affiches worden verspreid, komt er een petitie waarvan we hopen dat zoveel mogelijk omwonenden die zullen ondertekenen, en wellicht worden er ook infoavonden georganiseerd.

De BBL campagnewebsite en campagnevideo www.wijliggenerwakkervan.be staan online. Hier vindt u alle informatie over de vier speerpunten, de communicatiecampagne, de petitie, de campagnevideo en dergelijke.

Bekijk ook even het stuk dat RingTV gemaakt heeft over dit dossier

https://www.ringtv.be/nieuws/bbl-lanceert-campagne-rond-lawaai-en-milieuhinder-van-brussels-airport

We doen een warme oproep om voluit deze campagne te steunen, zowel via Facebook als via andere communicatiekanalen. Geef ruchtbaarheid aan dit initiatief. Verspreid deze boodschap in uw kennissenkring, teken de petitie, hang een affiche uit ….enzovoort.

Wie affiches wil om deze zelf op te hangen en te verspreiden mag ons een seintje geven.

Met dank voor jullie inzet en beste groeten,

Het Burgerforum Luchthavenregio