12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
De topmannen van KLM en Schiphol zijn het eens: als Lelystad Airport niet snel uitbreidt, dan moet Schiphol door haar plafond heen. Geertje van Hooijdonk stelt dat uitbreiding van Lelystad sowieso niet nodig is.
 
De discussie over Lelystad Airport komt in een heel nieuw daglicht te staan als je kijkt naar de cijfers over korte vluchten. In een rapport op de site van Schiphol staat namelijk dat in 2016 66.000 korte vluchten werden uitgevoerd. Kort is in dit geval niet verder dan 500 kilometer. Daar binnen vallen populaire bestemmingen als Parijs, Frankfurt en Londen.
In de uitbreidingsplannen voor Lelystad staat dat er 45.000 vluchten bij mogen komen. Dus, zo wordt gezegd, om de verwachte groei van Schiphol op te vangen, is een andere luchthaven nodig die 45.000 vluchten van Schiphol ‘overneemt’. De luchtvaartsector laat daar mee een tunnelvisie zien: ‘Het vliegveld is te klein, dus hebben we een nieuw vliegveld nodig’.
 
Omdenken

Vliegen is schadelijk voor de luchtkwaliteit, zorgt voor geluidsoverlast en is niet goed voor het klimaat. Dat geldt ook voor korte vluchten. De luchtvaartsector denkt dat Schiphol tegen haar grenzen op loopt. Het wordt tijd voor omdenken: Schiphol is niet te klein, er wordt te veel gevlogen. Het goede nieuws aan de cijfers over korte vluchten is, dat die korte vluchten prima vervangen kunnen worden door een comfortabele treinreis.
 
De cijfers laten zien dat de geplande uitbreiding van Lelystad of de groei van Schiphol volstrekt overbodig zijn. Als alle vluchten van minder dan 500 kilometer vervangen worden door treinritten, verdwijnen er zomaar 66.000 vluchten van de vertrekborden op Schiphol. De 45.000 vluchten die Lelystad zou kunnen overnemen, worden daarbij ruimschoots overtroffen.
We kunnen dus Schiphol meer ruimte geven en de groei van het vliegverkeer afremmen. En dat zonder een uitbreiding van Lelystad Airport. We moeten ons niet laten verleiden tot discussies over aanvliegroutes, MER-gebied en geluidscontouren. We kunnen onze tijd en energie beter steken in het uitbreiden van het internationale treinverkeer.
 
Trainhub

Door het klimaatverdrag van Parijs zal er in de toekomst minder gevlogen gaan worden. Investeren in een vliegveld dat over tien tot twintig jaar weer gesloten moet worden, is dus onlogisch. Het is veel slimmer om dat geld te gebruiken om van Schiphol Airport, Schiphol International Trainhub te maken. Zorg voor goede treinverbindingen vanuit Schiphol naar de rest van Europa. Dan is de uitbreiding van Lelystad Airport en alle discussie helemaal niet nodig.
 
Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s Natuur & Milieu