12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
 Als er één reden is waarom we klimaatverandering niet onder controle zouden krijgen, zal het de luchtvaart zijn. In geen enkele andere sector groeien de emissies zo snel, gebeurt er zo weinig en is de politieke wil om er iets aan te doen zo beperkt.
 
 William Todts is Directeur bij Transport & Environment
 
Vliegtuigen zijn vandaag verantwoordelijk voor ongeveer 3,5 procent van de CO2-uitstoot in Europa. Maar luchtvaart veroorzaakt niet alleen CO2- emissies, maar ook andere broeikasgassen, zoals stikstofdioxide en contrails die de totale klimaatimpact van luchtvaart wellicht verdubbelen. In 2016 nam de uitstoot van vliegtuigen in Europa - toch een behoorlijk ontwikkelde markt - met 8 procent toe. In Azië gaat het zo mogelijk nog harder. Als je bedenkt dat in India slechts 3 procent van de bevolking ooit op een vliegtuig stapte, krijg je een goed idee van hoeveel de sector nog gaat groeien.
 
Lees verder op VRT.be