12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Een aantal bewonersgroepen vlak bij de luchthaven van Zaventem vreest dat er de komende maanden veel meer nachtvluchten zullen komen om het coronavaccin over de wereld te verspreiden. Ze vragen om de "vaccinvluchten" zoveel mogelijk overdag uit te voeren.
 
Nog vijf dagen en dan worden in heel Europa de eerste coronavaccins toegediend, een goeie zaak voor de volksgezondheid al vrezen de omwonenden van Brussels Airport dat het ook een nadeel zal hebben. Een groot deel van de vaccins wordt bij Pfizer in Puurs gemaakt en van daaruit worden ze verspreid over Europa en de rest van de wereld. Dat gebeurt via onze nationale luchthaven in Zaventem.

Overdag vliegen

Henk Cuypers van het Burgerforum Luchthavenregio vraagt dat deze vluchten niet ’s nachts zouden gebeuren, zoals dat de gewoonte is: “We stellen vast dat er overdag nog nauwelijks wordt gevlogen. Er zijn nog amper passagiersvluchten door corona. Er is dus heel wat ruimte om vluchten overdag in te plannen en zo geluidshinder te voorkomen.” VRT Lees verder...