12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

We blijven niet bij de pakken zitten, wel in ons huis, landbouwbedrijf, natuur,… Samen gaan we er tegen aan. Samen kunnen we de uitbreidingsplannen de baas, en terug sturen naar de bedenkers er van. Want… met deze plannen dreigt er een marginalisering van onze streek! Het moet integendeel de bedoeling zijn om de streek rond de luchthaven ook voor de woonfunctie aangenaam te houden en te maken! Ganse wijken en dorpen dreigen bij een aantal plannen te verpauperen,…Weg leefkwaliteit.

 

Economie, Jobs?

25L map 1De Groene Vallei (Steenokkerzeel, Kortenberg, Kampenhout, Herent) kan, meer dan vandaag het geval is, verder uitgroeien tot een aantrekkelijk en herkenbaar gebied waarin verschillende functies elkaar versterken. Landbouw, natuurinclusieve landbouw, natuur, waterhuishouding en vooral ook recreatie en toerisme kunnen en moeten hier hand in hand gaan en zorgen voor een meerwaarde in de streek. We willen het gebied leefbaarder en zichtbaarder maken. Die trein is vertrokken, en niets te vroeg. Andere regio’s in Vlaanderen (Limburg) hebben al veel eerder ontdekt dat biodiversiteit economisch herstel niet in de weg staat, maar er juist een belangrijke drager voor blijkt te zijn.

In Europa zijn beschermde gebieden goed voor 300 miljard euro per jaar aan ecosysteemdiensten. Dat komt overeen met 2 tot 3 procent van het Europese bruto binnenlands product. De lidstaten besteden per jaar slechts 6 miljard euro aan het behoud en herstel van de natuur. De economische winst is dus groot! Een euro investeren in biodiversiteit levert een veelvoud aan economisch rendement.

In Nederland is de meest directe en eenduidige link tussen natuurwaardering en economie die van de verblijfsrecreatieve overnachtingen. Massaal verlaten Nederlanders hun eigen woning om te genieten van een aantrekkelijke omgeving dicht bij groen en water. Een aanzienlijk deel van de economische waarde van verblijfsrecreatie wordt verdiend in of net naast gebieden met een hoge natuurkwaliteit (de bestaande natuurgebieden). In Nederland vertegenwoordigt dit een economische waarde van 2,4 miljard euro. Dit is slechts één voorbeeldje. Wanneer wij in de Groene Vallei de krachten bundelen en als partners samenwerken, kunnen wij ‘onze’ troeven optimaal benutten en de uitdagingen succesvol aangaan.

Hier kan je van het Torfbroek in Kampenhout naar het Silsombos kan wandelen doorheen een weids boerennatuurlandschap, hoor je tierlantijnende leeuweriken, zie je jagende kiekendieven. Daarna beland je in ons bezoekerscentrum, waar je kan nagenieten bij een bord vol lokale landbouwproducten, waarvan de producent tegelijk ook fier is een bijdrage te leveren aan deze biodiversiteit.

Laat ons kiezen voor deze ontwikkeling van onze streek!! We houden je hier op de hoogte van wat ontwikkeld rond deze angstaanjagende uitbreidingsplannen en natuurlijk van ons verzet!