12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

KORTENBERG 22/11 19:21 (BELGA)
Enkele organisaties en individuele burgers uit Kortenberg en Steenokkerzeel hebben het "Burgerforum Groene Vallei" opgericht om de krachten te bundelen tegen de uitbreidingsplannen die Brussels Airport vorige week bekendmaakte. De groep plant informatievergaderingen en een betoging en wil de nodige 15.000 handtekeningen verzamelen om hun verzet in het Vlaams parlement te kunnen verwoorden. Een Facebookpagina telt, ruim een week na de opstart, 350 fans.

 

"Het Burgerforum is opgericht door de twee actiegroepen tegen lawaaihinder Zone-S uit Steenokkerzeel en Decibel 25L uit Kortenberg, Natuurpunt Groot-Kortenberg en een aantal individuen", zegt initiatiefnemer Henk Cuypers (Decibel 25L). "We willen nog andere geledingen uit deze gemeenten bij de actie betrekken en on derhouden goede contacten met de twee gemeentebesturen."

Het comité richt zich in de eerste plaats tegen de plannen om de piste 25L/07R met 800 meter te verlengen in de richting van Erps-Kwerps. Dit zou zowel het dorp als delen van Steenokkerzeel onleefbaar maken. Ook het alternatief, om de langsliggende taxibaan tot aan het einde van de bestaande piste te verlengen, en de plannen om aan de zuidkant van de luchthaven een bedrijvenpark op te richten en een extra aftakking via Kortenberg naar de E40 aan te leggen vinden geen genade. Voor deze laatste projecten zou immers landschappelijk waardevol landbouwgebied moeten verdwijnen.

Op basis van teksten die Brussels Airport verspreidde, vermoedt Cuypers overigens dat men nog steeds overweegt om een vierde piste naast de bestaande dwarsbaan 01/19 aan te leggen.