12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
De gemeenten rondom de luchthaven van Zaventem hebben de luchthavenproblematiek besproken met het Burgerforum Luchthavenregio. Dat burgerforum stelt nu een twaalfpuntenplan voor.
 
Het burgerforum biedt het plan aan als alternatief voor de uitbreidingsplannen van uitbater Brussels Airport Company. Opvallende eisen zijn: een plafond van 250.000 vluchtbewegingen per jaar, 74 vluchten per uur en een afschaffing van de nachtvluchten.

“Daarnaast moeten heffingen de vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan onbelaste en dus oneerlijke concurrentie met andere vormen van transport”, zegt het forum.

Het forum vraagt de overheid om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor de luchthavens, in samenwerking met alle betrokkenen “Een globaal mobiliteitsplan moet meer investeren in andere vervoersvormen dan het lucht- en wegverkeer, o.a. door vluchten onder 500 km te vervangen door betere trein- en busverbindingen”, zegt het forum. “We trachten doordachte alternatieven te vinden voor de luchthaven, die verder gaan dan 'not in my back-yard'-ideeën.”

 (dkr) Lees verder op HLN.be