12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
De staten-generaal over de geluidshinder rond de regio van de nationale luchthaven in Zaventem is maandag afgeblazen nog voor die uit de startblokken kon komen. De provincie en de burgemeesters van Vlaams-Brabant waren daartoe genoodzaakt omdat de federale overheid en de gewestregeringen hun kat hadden gestuurd naar het Provinciehuis in Leuven.

De burgemeesters en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, sedert 2016 verenigd in het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, organiseerden in de Leuvense provincieraadzaal een staten-generaal over de geluidshinder rond de luchthaven. Ze deden dat niet toevallig op 17 september. Uiterlijk maandag moest de Belgische Staat een staten-generaal samenroepen om tot een breed gedragen oplossing te komen voor de toegenomen geluidshinder door vliegverkeer in de Noordrand rond Brussel. Dat had de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in een vonnis van 30 mei van dit jaar beslist.
 
Lees verder op  Nieuwsblad.be